Ing. Petr Dvořák daňový poradce č. 5612

DAŇOVÉ A

ÚČETNÍ

PORADENSTVÍ

Profesionalita

Garantuji Vám profesionálně odvedenou práci

Přehlednost

Vše tzv. pod jednou střechou zajistí přehled

Čas

Zajistím Vám úsporu toho nejcennějšího co máte

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?


Daňové poradenství

S využitím komplexního přístupu ke klientům Vám rád, jako daňový poradce poskytnu kompletní podporu ve všech aspektech týkajících se daní a daňových povinností. Tato služba mimo jiné zahrnuje i rozsáhlé poradenství, asistenci během kontrol a zhodnocení individuálních daňových dopadů jednotlivých kroků.

Zpracování daňových přiznání

Na základě dohody s klientem a poskytnutých dokumentů provedu zpracování daňových přiznání a souvisejících přehledů ke všem daním, včetně potřebných formalit u příslušných institucí. Celý proces probíhá v souladu se smlouvou a plnou mocí poskytnutou klientem. Samozřejmostí je i odklad lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů.

Účetní poradenství

S ochotou Vám nabídnu pomoc při otázkách týkajících se oběhu a zpracování účetních dokladů, oceňování, evidence a inventarizace složek majetku a kapitálu, a to jak v rámci podvojného účetnictví, tak i daňové evidence. Zároveň zajistím kontrolu a dohled nad celkovým průběhem účetnictví, což zahrnuje i tzv. supervizi.

Zastoupení

Jste zapojeni do některého z daňových procesů nebo řízení? Na základě smlouvy, poskytnutých dokumentů a plné moci mohu veškeré interakce se správcem daně a ostatními institucemi za Vás. Nezbytností tohoto procesu je průběžné informování klienta.

Daňový poradce On-line

Mojí primární snahou je poskytovat kvalitní, efektivní a spolehlivé služby v co nejúspornější formě, s důrazem na vysokou kvalitu, odbornost a plně personalizovaný přístup. Vše může být snadno a efektivně realizováno online, aby klienti měli pohodlný a moderní zážitek při využívání našich služeb

Finanční analýzy

Poskytuji i specializovanou službu zpracování finančních analýz hospodaření klienta, která Vám umožní získat vhled do finanční struktury a výkonnosti. S důrazem na efektivitu a moderní přístup zajistím, že budete mít aktuální a relevantní informace, abyste mohli strategicky řídit a plánovat budoucnost Vašeho podnikání.

0 +

Zpracovaných přiznání každý rok

0 +

Spokojených klientů

+ 0 let

Zkušeností v oboru

O MNĚ

KDO JSEM?

S více než osmiletou praxí v oblasti daňovém poradenství, auditu a účetnictví podpořených magisterským vzděláním v těchto oborech, se snažím každým dnem předávat klientům své znalosti a zkušenosti. Zaměřuji se na moderní přístup, abych mohl přinést maximální hodnotu a účinná řešení pro Vaše finanční a daňové potřeby.


V průběhu let se intenzivně a neustále věnuji změnám v legislativě, abych Vám mohl poskytnout aktuální a efektivní poradenství. Mým cílem je nejen pomoci s plněním Vašich daňových povinností, ale také pomáhat navrhovat optimální strategie. Sázím na profesionální, transparentní a moderní přístup, abych mohl nabídnou služby přizpůsobené Vašim individuálním potřebám.


Vždy jsem si zakládal na vytváření přátelského a profesionálního prostředí, což platí i ve vztahu ke klientům. Mým cílem je působit jako spojovací článek mezi zákony, státní správou a Vámi, a to v souladu s platnými právními předpisy a ve srozumitelné formě.


Ing. Petr Dvořák - daňový poradce portrait

REFERENCE

CO O MĚ ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI?

Marian Hock
Marian Hock
Jan Špatenka
Jan Špatenka
Služby pana Ing. Dvořáka využíváme již mnoho let. Jeho odbornost a preciznost ve sledování daňových předpisů přispívají k bezproblémovému vedení účetnictví... Děkujeme
Michal C
Michal C
Skvělá spolupráce. Vždy velmi profesionální a zodpovědný přístup.
David Vondrák
David Vondrák
Služeb p. Dvořáka využíváme k daňovému a účetnímu poradenství. Vždy skvělý a přátelský přístup.
Vojtěch Rambousek
Vojtěch Rambousek
Tadeáš Ouzký
Tadeáš Ouzký
Nemohli jsme si lépe vybrat, ač externího člena týmu, člověka na kterého je vždy spoleh. Ochotně poradí, informuje a hlavně zařídí vše co je třeba. Děkuji Petře za maximálně profesionální a osobitý přístup.

OSVĚDČENÍ

JAKÁ JE MOJE KVALIFIKACE?

Níže jsou uvedena osvědčení, které jsem během své kariéry získal a jsou klíčové pro poskytování kvalitního daňového poradenství. V České republice platí, že oblast daňového poradenství je regulována Zákonem České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky č. 523/1992 Sb. Ten, kdo chce daňové poradenství poskytovat musí být zapsán v seznamu daňových poradců v souladu s tímto zákonem. Jedním z požadavků pro získání certifikace daňového poradce je mimo jiné úspěšné absolvování profesních kvalifikačních zkoušek.

Osvědčení daňový poradce
daňový poradce etický kodex komory daňových poradců
daňový poradce - kurz pokročilého účetnictví

SPOLUPRÁCE

S KÝM SPOLUPRACUJI?

Abych Vám mohl nabídnou ty nejkvalitnější služby, úzce spolupracuji s předními odborníky a kolegy z oblasti daní, účetnictví, financí a práva.

MV Data - daňový poradce partner
Marián Hock - daňový poradce partner
Wildt&Biolek- daňový poradce partner

Úspory času jsou OSVOBOZENY od daní”

Günter Grass

UŠETŘENÁ KORUNA JE VYDĚLANÁ KORUNA”

Benjamin Franklin

„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní“

Benjamin Franklin

Kontakty

Jak se se mnou spojit?

Ing. Petr Dvořák

daňový poradce zapsaný v KDP ČR č. 5612

IČ: 09468421, DIČ: CZ09203263267

Sídlo:

Třešňová 518, 503 11 Hradec Králové


Kancelář:

Dvorská 256/4, 503 11 Hradec Králové

M: +420776207743

E: dvorak@pdtax.cz

All rights reserved © 2023 by PDTAX

error: Tento obsah je chráněn !!